Wie zijn we

Wie zijn we

Goele Luyts, bezieler en oprichtster van bee inspired
 

Al heel mijn leven staat voor mij de mens centraal: mensen motiveren, inspireren en empoweren is mijn roeping. Daarom ben ik na mijn studies van Germaanse filologie (master taal en letterkunde) in het onderwijs gestapt. Wat is er immers mooier dan de jeugd, die onze toekomst is, te onderwijzen en te helpen groeien op hun weg naar volwassenheid om gewapend met allerhande kennis en tools veerkrachtig in het leven te staan? Ik heb dat 25 jaar met hart en ziel gedaan.

Onze steeds veranderende wereld zit vol uitdagingen. Als leerkracht, maar ook als moeder van vier kinderen wens ik vooral dat jongeren handvatten krijgen om zelf de leiding te nemen over hun leven om hun eigen levensroute uit te stippelen en vorm te geven. Daaraan schenkt ons onderwijs vaak nog te weinig aandacht. Daardoor groeide in mij meer en meer het verlangen om mijn steentje ertoe bij te dragen om mensen te helpen in hun kracht te gaan staan zodat ze weerbaarder en veerkrachtiger door het leven kunnen gaan.

Daarom ben ik weer gaan studeren: een postgraduaat talentontwikkeling aan de UCLL, een opleiding tot kerntalentenanalist bij Daniëlle Krekels, verschillende coachingsopleidingen waaronder inspirerend coachen bij Jef Clement en oplossingsgericht coachen bij Ilfaro, de professionele vorming Mindfulness bij Edel Maex en nog allerhande  trainingen zoals effectief leiderschap van Stephen Covey, waarderend coachen aan UCLL en waardenbewust coachen en leidinggeven bij Training & Coaching Square. Ondertussen werk ik naast mijn eigen coachingspraktijk als gecertificeerd trainer bij Franklin Covey en coach ik scholen in hun zoektocht naar meer persoonlijk leiderschap met Leader in Me.

Als bezige bij die geniet van elke inspiratiebron en die handelt vanuit waarden, koos ik de naam: bee inspired waarbij elke letter staat voor een waarde van waaruit ik mijn missie wil vervullen: mensen helpen groeien om de beste versie van zichzelf te worden!

B E E

Be, Empathy, Energy. 
Je mag gewoon zijn wie je bent, pas dan kan je je invoelen in de andere, terwijl je trouw blijft aan jezelf.
Wie zichzelf kent krijgt energie. 

Intuition

Durf voelen. Luisteren naar je hart, gevoelsmatig weten zonder het te beredeneren. Diep van binnen weten wat je wil en dat ook volgen.

Non judgement

Met een milde en open aandacht kijken naar je gedachten en (belemmerende) oordelen. Of zoals Rumi het zo mooi zegt: “Ver voorbij de ideeën over goed en fout is een plek. Ik ontmoet jou daar”.

Sustainability

Duurzaamheid – een containerbegrip met focus milieu – telt ook voor relaties: kijk je enkel naar wat jou kortstondig blij maakt? Of durf je te leven volgens waarden die blijvend zijn en je sturen in je doen en laten?

Passion

Passie is een groot verlangen naar iets of de liefde voor iets. Het is onlosmakelijk verbonden met je KernTalenten. Ga je daarmee aan de slag, dan krijg je energie van wat je doet (je studie, je job, je hobby …).

Interdependence 

Hoe kan je samenleven en toch helemaal jezelf zijn? Hoe kan je in je kracht staan, persoonlijk leiderschap opnemen, onafhankelijk zijn én in interactie? Dat is echte wederzijdse afhankelijkheid.

Responsibility 

Verantwoordelijkheid opnemen en hindernissen ook als leerkansen zien, zijn voorwaarden om tot meer veerkracht te komen en de stuurman van je eigen leven te worden.

Empowerment

Wie droomt er niet van om in zijn eigen kracht te gaan staan zodat je zélf kan beslissen en handelen? Het is een zoektocht naar meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn, van waaruit jij dan weer anderen kan 'empoweren'.

Do

Uiteindelijk komt het er ook op aan om in actie te komen. Hoe zet je de eerste stap om je kracht, je talenten, je waarden in daden om te zetten? Daarvoor is lef nodig. Durf doen!